Určeno pěstounům

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s rodinami z Ústí nad Labem, příp. Velkého Března, Dolních Zálezel a Libouchce. Z důvodu kvality poskytování uzavíráme dohody v celkovém maximálním počtu 20. Nabízíme specializovanou činnost a komplexní přístup, zaměřujeme se na psychosociální podporu dítěte. Proto pečujícím osobám nabízíme rozsáhlé psychologicko - terapeutické zázemí v rámci organizace a její sociální služby, přičemž čerpání podpůrných služeb u poskytovatele je výhodou, nikoliv podmínkou spolupráce.

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila." Margaret Meadová