K 1. 3. 2020 zahajujeme:
PROJEKT 3D - realizace víceúrovňového výkonu sociálně-právní ochrany na principu celostnosti, funkčnosti a udržitelnosti. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011482.