K 1. 3. 2020 zahajujeme:
PROJEKT 3D - realizace víceúrovňového výkonu sociálně-právní ochrany na principu celostnosti, funkčnosti a udržitelnosti. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011482.

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová