PROJEKT 3D - realizace víceúrovňového výkonu sociálně-právní ochrany na principu celostnosti, funkčnosti a udržitelnosti, s registračním číslem: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011482, volně navázal na projekt 3C (Commom Creative Care). Cílil ke zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí napříč veškerými jejími oblastmi, a to implementací inovativního konceptu Signs of Safety® (Znaky bezpečí), nastavením/realizací inovativních procesů (POD - platforma okamžité pomoci, Ambulance na půl cesty), vytvořením příruček pro děti a rodiče v situaci rozpadu rodiny a metodických příruček pro pracovníky zabývající se oblastmi rozpadu rodiny a krizové pomoci dětem (včetně obětem trestných činů), diseminací nabytých zkušeností a evaluovaných příruček v Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Středočeském kraji.
 
PROJEKT 3D
výstupy projektu
 
Níže naleznete volně ke stažení edukační materiály pro rodiče a děti (označeny symbolem jednoho oříšku) a edukační materiály určené pracovníkům působícím v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (označeny symbolem dvou oříšků). 

 

   Pro uvedené oblasti jsme vypracovali také metodické příručky a řadu pracovních nástrojů pro přímou terapeutickou práci s dětmi a rodiči (se symbolem tří oříšků):

  • Příručka pro práci s dětmi v krizi včetně dětí jako obětí trestných činů,
  • Příručka pro práci s dětmi (nejen) v situaci rozpadu rodiny,
  • Příručka pro vedení edukativních rodičovských skupin v situaci rozpadu rodiny,
  • 3D spolupráce – Příručka pro práci s dětmi v situaci započetí a ukončení institucionální péče, 
  • Průvodce Znaky bezpečí – manuál pro vyhodnocování míry ohrožení dítěte.

Metodické příručky a terapeutické nástroje pro odborné pracovníky jsou k dispozici na vyžádání v elektronické podobě.

 

Výstupy projektu

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová