K 1. 11. 2023 jsme zahájili realizaci projektu 5D – prevence umístění a prevence setrvání dítěte mimo rodinu pomocí metody Znaky bezpečí, registrační číslo Z.03.02.02/00/22_017/0001421. Aktivita je zaměřená na pomoc rodinám nacházejícím se ve specifické situaci ohrožující/narušující běžné fungování rodiny, s níž se nedokážou samy vypořádat. Aktivita podporuje rozvoj, posílení a zavádění koordinované multidisciplinární spolupráce aktérů působících ve prospěch ohrožených rodin a dětí, jejímž účelem je poskytování komplexní cílené podpory těmto rodinám a dětem a usnadnění jejich orientace v systému služeb směřující k udržení dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí.

Projekt poběží do 28. 2. 2026.

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila."

Margaret Meadová