S čím se na nás můžete obrátit

Specializované služby poskytujeme dětem v závažné životní situaci, jejich rodinách a pečovatelům. V případě vzájemné dohody úzce spolupracujeme s orgánem sociálně–právní ochrany dětí a dalšími odbornými institucemi, které se podílí na podpoře rodiny.

Plníme poslání plynoucí z pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V popředí veškerých činností je dítě a jeho zranitelnost - cílíme k dosažení jeho bezpečí, zdraví a stabilizaci rodinných vztahů.

 

Specializovaná podpora rodiny, vč. rodiny náhradní:
 • v náročné rozvodové či rozchodové situaci
 • v konfliktním porozvodovém uspořádání
 • v situaci snížených rodičovských kompetencí
 • v krizové situaci v rodině (psychické či somatické onemocnění, závislosti, úmrtí, výrazné změny)
 • v krizové situaci v náhradní rodině (vč. odchodu dítěte z pěstounské rodiny do zařízení ústavní výchovy)

 

Specializovaná pomoc dětem v krizi:
 • pomoc při adaptaci na situaci rozpadu rodiny, nové rodinné uspořádání
 • pomoc při ztrátě blízké osoby
 • pomoc dětem, které se staly obětí trestného činu, vč. syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (tzv. syndrom CAN)
 • pomoc dětem ohroženým akutní krizí v rodině
 • pomoc dětem v akutní krizi nebo dětem vystaveným traumatické události
 • pomoc dětem s duševními obtížemi

 

Specializovaná podpora dospívajících a mladých dospělých v krizi:
 • pomoc v orientaci v náročné životní situaci
 • podpora adaptace na novou situaci
 • podpora adaptace při odchodu ze zařízení ústavní výchovy
 • pomoc dospívajícím s duševními obtížemi

 

Orgán sociálně-právní ochrany dítěte:
 • participace na individuálním plánu ochrany dítěte
 • účast na případových konziliích a konferencích

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“ Margaret Meadová