Spektrum poskytovaných služeb

Na pozadí poskytované specializované pomoci je důraz na zajištění bezpečí dítěte v rovině psychologické i sociálně-právní. V rámci pomoci dětem v krizi spolupracujeme s celým rodinným systémem, jehož podporu vnímáme jako nezbytnou při stabilizaci psychického stavu dítěte. Pomoc dítěti volíme s ohledem na jeho vývojovou úroveň a zranitelnost, která pramení z nezpracované krizové či traumatické zkušenosti.  Za účelem poskytování kvalitní služby využíváme dle indikace také standardizované nástroje psychologické diagnostiky. Aplikujeme koncept Signs of Safety® pod vedením garantky Manny Slot (www.signsofsafety.net/)

Dětem, dospívajícím a mladým dospělým 
  • psychologické poradenství a terapie
  • sociální a etopedické poradenství (v případě poruch chování a emocí vzniklých na podkladu vnější situace)
  • skupinové terapeutické programy – více o aktuálních programech zde
Rodičům a pečovatelům dítěte
  • individuální poradenství v oblasti výchovy dětí a zvládání akutní situace v rodině
  • rodinné poradenství vč. indikované rodinné terapie
  • mediace nejen v situaci rozvodu/rozchodu rodičů- více zde a zde
  • odborná skupinová edukace rodičů v opatrovnických řízeních - více zde
  • edukace v oblasti attachmentu a základů terapeutického rodičovství
  • doprovázíme pěstouny se specifickými obtížemi (pouze z Ústí nad Labem či Velkého Března) - více zde

 

Podívejte se na průběh naší spolupráce sem.
„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila." Margaret Meadová