Spektrum poskytovaných služeb

Na pozadí poskytované specializované pomoci je důraz na zajištění bezpečí dítěte v rovině psychologické i sociálně-právní. V rámci pomoci dětem v krizi spolupracujeme s celým rodinným systémem, jehož podporu vnímáme jako nezbytnou při stabilizaci psychického stavu dítěte. Pomoc dítěti volíme s ohledem na jeho vývojovou úroveň a zranitelnost, která pramení z nezpracované krizové či traumatické zkušenosti.  Za účelem poskytování kvalitní služby využíváme dle indikace také standardizované nástroje psychologické diagnostiky.

Naše práce vychází z konceptu Nezatěžující tvořivé péče (Antistressing Creative Care), jehož hlavním principem je více nezatěžovat již tak zatížené dítě. Podporujeme principy tzv. cochemské praxe a konceptu sdíleného rodičovství. Aplikujeme koncept Signs of Safety® pod vedením garantky Manny Slot (www.signsofsafety.net/)

 
Dětem, dospívajícím a mladým dospělým

-          psychologické poradenství a terapie

-          sociální a etopedické poradenství (v případě poruch chování a emocí vzniklých na podkladu vnější situace)

-          skupinové terapeutické programy – více o aktuálních programech zde

 

Rodičům a pečovatelům dítěte

-          individuální poradenství v oblasti výchovy dětí a zvládání akutní situace v rodině

-          rodinné poradenství vč. indikované rodinné terapie

-          mediace - více zde

-          odborná skupinová edukace rodičů v opatrovnických řízeních - více zde

-          specifická individuální edukace rodičů v opatrovnických řízeních

-          doprovázíme pěstouny se specifickými obtížemi (pouze z Ústí nad Labem či Velkého Března) - více zde

 

Podívejte se na průběh naší spolupráce sem.
„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“ Margaret Meadová