Výroční zprávy

 Typ dokumentu Formát dokumentu
 Výroční zpráva 2015 formát PDF
 Výroční zpráva 2016 formát PDF
 Výroční zpráva 2017 formát PDF

Poradna Bateau poskytuje kvalifikované služby náhradním rodinám a rodinám v krizi prostřednictvím registrované služby odborné sociální poradenství.