Standardy, poslání a pravidla

 

Typ dokumentu Formát dokumentu
Rozcestník pravidel standardů služby odborné sociální poradenství formát PDF
Rozcestník pravidel a standardů SPOD určeným určených k nahlédnutí klientům pověřené osoby formát PDF
Poslání spolku Bateau formát PDF
Bateau pravidla pro podávání podnětů a stížností formát PDF

 

Poradna Bateau poskytuje kvalifikované služby náhradním rodinám a rodinám v krizi prostřednictvím registrované služby odborné sociální poradenství.