Odborné sociální poradenství dle registrace zahrnuje:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –zprostředkování navazujících služeb.
 2. Sociálně terapeutické činnosti.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle rozhodnutí zahrnuje následující činnosti:

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 4. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43 zákona.
 5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona.
 6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

V praxi se tedy jedná o tyto služby:

Sociální poradenství: Pomoc při jednání s úřady a v orientaci a zprostředkování dalších návazných služeb (poradny, zdravotnická zařízení atd.)

Právní poradenství z oblasti občanského a rodinného práva

Psychologické a speciálně-pedagogické poradenství a  individuální práce s dětmi v situaci:

 • Vývojových obtíží
 • Obtíží s adaptací na změny ve struktuře rodiny (rozvod, náhradní rodinná péče apod.)
 • Ztráty blízké osoby
 • CAN (týrání, zanedbávání a zneužívání)
 • Psychosomatických potíží
 • Obtíží v navazování vztahů, poruch chování a emocí aj.

Psychologické a speciálně-pedagogické poradenství a  individuální práce s osobami odpovědnými za výchovu v situaci:

 • Dezorientace v náročné životní situaci
 • Adaptačního období na novou rodinnou situaci
 • Vztahových a rodinných problémů
 • Stresu a přetažení, psychosomatických potíží
 • Potřeby podpory výchovných kompetencí
 • Náhradní rodinné péče aj.

Terapeutická práce s rodinným systémem (rodinná terapie, mediace)

Sociálně terapeutické aktivity pro děti a dospívající (dramaterapie, canisterapie, arteterapie, „traumaskupinky“)

Podporujeme principy cochemské praxe

11923196_865090006892356_4773428470186837897_n 12143283_886515014749855_5476516566633977864_n 12524010_927134134021276_1326264609020290438_n

Omlouváme se, ale s těmito službami Vám nemůžeme pomoci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *