Posláním spolku Bateau je podílet se svou činností na pomoci rodinám v krizi, včetně rodin náhradních: prostřednictvím individuálního, skupinového či rodinného poradenství a sociálně terapeutických činností zlepšit sociální situaci dítěte a ostatních členů rodiny, dopomoci zlepšit jejich kvalitu života, či alespoň zamezit prohlubování kritické sociální situace/náročné životní situace.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí je posláním poskytovat odbornou pomoc a podporu ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte.  Bateau svou činností přispívá k naplňování práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí, zaměřuje se na ochranu rodiny a rodičovství a napomáhá k realizaci vzájemného práva dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči, a to vždy vzhledem k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.